Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na čtyřicátý třetí 

Večer se starostou

na téma

Co je nového od 1. 1. 2007 v sociální oblasti?

Odborným garantem večera zaměřeného na novinky vyplývající z nového zákona o sociálních službách a zákona o hmotné nouzi je vedoucí OZO MěÚ paní Hana Urbanová.

Setkání se koná v pondělí dne 12. února 2007 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael C a n o v
starosta