Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na čtyřicátý první

Večer se starostou

na téma

Svoz komunálního odpadu v Chrastavě

Pozvání přijali zástupci firmy REMONDIS s. r. o., kteří zvítězili ve veřejné zakázce na “Svoz komunálního odpadu v Chrastavě”.

Odborným garantem večera jsou vedoucí ORM MěÚ pan Jiří Timulák a referentka tohoto odboru paní Eva Cesarová.

Setkání se koná ve středu dne 13. prosince 2006 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice

Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael C a n o v
starosta