Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na čtyřicátý

Večer se starostou

na téma

Obchodní centrum u sjezdu z rychlostní komunikace č. I/13

Pozvání přijali zástupci investora pánové Pavel Hrouda a Karel Hirsch ze společnosti Horova a Ing. Zuzana Pudlačová ze spolupracující firmy Porea. Je přislíbena účast i od zástupce PLUS DISCOUNT Ing. Michala Marce.

Odbornými garanty večera jsou referentka ORM MěÚ paní Libuše Mlynářová a vedoucí OVÚS pan Martin Janoušek.

Setkání se koná v pondělí dne 9. října 2006 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael C a n o v
starosta


Fotogalerie...