Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na třicátý šestý

Večer se starostou

na téma

Silnice a jejich údržba na katastru města

Pozvání přijal ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje pan Ing. Petr Erban a ředitelka Technických a stavebních služeb, a. s. paní Radka Šafaříková.

Odborným garantem večera je referent správy majetku ORM MěÚ pan Josef Bartoš.

Setkání se koná ve středu dne 12. dubna 2006 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael C a n o v
starosta