Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto sedmdesátý čtvrtý „Večer se starostou“, který proběhne formou diskuse se seniory v Domě s pečovatelskou službou v Turpišově ulici (jsou zváni nejen obyvatelé pečovatelského domu).

Odborným garantem večera je vedoucí Odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava paní Hana Urbanová.

Setkání se koná v pondělí dne 9. března 2020 od 14:00 hodin v klubu Trojlístek v DPS v Turpišově ul.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v
starosta