Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto sedmdesátý třetí „Večer se starostou“, který proběhne formou diskuse se seniory v Domě s pečovatelskou službou v Bílokostelecké ulici (jsou zváni nejen obyvatelé pečovatelského domu).

Odborným garantem večera je vedoucí Odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava paní Hana Urbanová.

Setkání se koná v pondělí dne 20. ledna 2020 od 14:00 hodin v klubu Pohoda v DPS v Bílokostelecké ul.

Pozn.: Obdobný večer se bude konat v pondělí 10. února 2019 ve 14 hodin v klubu Trojlístek v DPS v Turpišově ulici.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v
starosta