MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 485 14 3 310 fax: 485 14 3 344

 Večer se starostou

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na sedmnáctý večer se starostou pořádaný na téma: REGIOTRAM NISA, představení Studie proveditelnosti Projektu RTN-1. 

Studie proveditelnosti je prvním realizačním krokem nadregionálního programu REGIOTRAM NISA, který se zabývá vybudováním moderní dopravní infrastruktury. Projekt RTN-1 pak řeší mimo jiné rekonstrukci železniční tratě Liberec – Chrastava – Bílý Kostel n. N. – Hrádek n. N. Odbornými garanty večera a přednášejícími bude zástupce Libereckého kraje a za koordinátora projektu Ing. Jiří Lauerman. Vzhledem k významu dané problematiky jsou na setkání srdečně zváni i občané Bílého Kostela v čele se starostou panem Václavem Nekvapilem.

Setkání se koná ve středu dne 15. 9. 2004 od 17 hodin ve školní jídelně.

Těším se na Vaši účast

Ing. Michael C a n o v
starosta


Více se k tématu dozvíte v článku Budou autobusy do Liberce zrušeny? aneb Silně podceněný večer se starostou