Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto šedesátý čtvrtý „Večer se starostou“ na téma „Návrh na zrušení druhé větve přeložky v územním plánu“.

Zastupitelstvo města Chrastavy v roce 1994 schválilo územní plán centrální zóny, kde byla zanesena idea přeložky, která ve dvou větvích řešila kromě dopravy na Frýdlant i vymístění dopravy z náměstí 1. máje (vznik pěší zóny). V roce 1998 tuto ideu potvrdilo zastupitelstvo města schválením územního plánu celé Chrastavy. V letech 2008 až 2015 byla ve třech etapách realizována první větev. V současnosti zvažuji podání návrhu na zrušení druhé větve (propojení Liberecké a Frýdlantské ul.) v územním plánu na zastupitelstvu konaném 15. dubna 2019 a proto považuji diskuzi o tomto návrhu na únorovém večeru se starostou s občany a se členy zastupitelstva města za velmi důležitou.

Odbornými garanty večera jsou pracovníci MěÚ Chrastava, vedoucí OVÚS pan Martin Janoušek a majetkový referent ORM paní Miloslava Houdová.

Setkání se koná v pondělí dne 11. února 2019 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.


    
Těším se na Vaši účast.Ing. Michael C a n o v
starosta