Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si pozvat zájemce na sto šedesátý „Večer se starostou“ na téma


„Připravovaný projekt vodovodu Vítkov“.

Večer se starostou se bude konat na pozvání předsedy osadního výboru ve Vítkově Ing. Miroslava Balcara v myslivně v úterý dne 2. října od 17:00 hodin.

 Tématem bude především připravovaný projekt vodovodu Vítkov.

Za město Chrastava bude garantem Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ.


    
Těším se na Vaši účast.Ing. Michael C a n o v
starosta