Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si pozvat zájemce na sto padesátý osmý „Večer se starostou“ na téma


„Andělská Hora a její problémy“.

 

Odbornými garanty večera jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála a vedoucí OUM MěÚ Petr Bezvoda a srdečně jsou zváni

členové osadního výboru Andělská Hora a samozřejmě i všichni občané.

Setkání se koná netradičně v pátek 14. září 2018 od 17:00 hodin v restauraci U Marušků.


    
Těším se na Vaši účast.Ing. Michael C a n o v
starosta

Z důvodu naléhavé cesty starosty mimo region se Večera zúčastní paní místostarostka Zita Václavíková.