Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto padesátý pátý „Večer se starostou“ který proběhne


formou diskuse se seniory v Domě s pečovatelskou službou v Turpišově ulici

 (jsou zváni nejen obyvatelé pečovatelského domu).
 


Odborným garantem večera, který se tentokráte bude konat dopoledne, je vedoucí Odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava paní Hana Urbanová.   

 

Setkání se koná v pondělí dne 19. března  2018 od 10:00 hodin v klubu Trojlístek v DPS v Turpišově ul.

    Těším se na Vaši účast.Ing. Michael C a n o v
starosta