Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat zájemce na sto padesátý čtvrtý „Večer se starostou“ který proběhne


formou diskuse se seniory v Domě s pečovatelskou službou v Bílokostelecké ulici

 (jsou zváni nejen obyvatelé pečovatelského domu).
 


Odborným garantem večera je vedoucí Odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava paní Hana Urbanová.   

 

Setkání se koná v pondělí dne 12. února  2018 od 14:00 hodin v klubu Pohoda v DPS v Bílokostelecké ul.

    

Pozn.: Obdobný večer se bude konat v pondělí 19. března 2018 ve 14:00 hodin v klubu Trojlístek v DPS v Turpišové ulici.Těším se na Vaši účast.Ing. Michael C a n o v
starosta