Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si pozvat zájemce na sto padesátý první „Večer se starostou“ na téma

zimní údržba.

S plánem zimní údržby a dotazy v této oblasti zodpoví garant večera, vedoucí oddělení údržby majetku pan Petr Bezvoda, který má danou problematiku v gesci.

Setkání se koná v pondělí dne 6. listopadu 2017 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice.


Těším se na Vaši účast.Ing. Michael C a n o v
starosta