MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 485 14 3 310 fax: 485 14 3 344

 Večer se starostou

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na patnáctý Večer se starostou pořádaný na téma uvažovaná výstavba obytných (rohových) domů v okolí ulice Turpišova.
Odborným garantem večera je vedoucí OVÚS pan Martin Janoušek.
Setkání se koná ve středu dne 14. července 2004 od 17.00 hodin ve školní jídelně.
Těším se na Vaši účast

Ing. Michael C a n o v
starosta