Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto čtyřicátý osmý „Večer se starostou“ na téma

"parkování v ulici Andělohorské.“


Město Chrastava bylo upozorněno na problémy s parkováním v Andělohorské ulici. Na základě tohoto podnětu se uskuteční večer se starostou přímo na místě za účasti člena rady města Th. Mgr. Šimona Dvořáka. Garantem večera bude pracovník ORM MěÚ Chrastava Ing. Daniel Fadrhonc.

Setkání se koná v pondělí 12. června 2017 od 17:00 hodin u domu č.p. 203 až 207 v Andělohorské ulici.

 


Těším se na Vaši účast.Ing. Michael C a n o v
starosta