Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto čtyřicátý sedmý „Večer se starostou“ na téma

"příprava studie protipovodňových opatření.“


Povodí Labe ve spolupráci s Městem Chrastavou usiluje o přípravu studie a poté o realizaci protipovodňových opatření. Jaké jsou představy a co to bude znamenat? Tyto a řadu dalších otázek zodpoví ředitel Povodí Labe (závod Jablonec nad Nisou) Ing. Bohumil Pleskač. Garantem večera bude vedoucí OVÚS MěÚ Chrastava pan Martin Janoušek.
 


Setkání se koná v pondělí 22. května 2017 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.Ing. Michael C a n o v
starosta