Večer se starostou   

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto třicátý sedmý „Večer se starostou“ na téma


 „Rekonstrukce Liberecké ulice“

Na tento večer jsou zváni představitelé všech zainteresovaných stran. Zástupci zhotovitele, kterým je firma INTEGRA, zástupci investora Libereckého kraje a jeho organizace Krajské správy silnic LK, síťařů SVS + SčVK a RWE, projektanta AF-CITYPLAN, zástupce KORID a ČSAD ohledně veřejné autobusové dopravy.

Odborným garantem večera je pracovník ORM MěÚ Ing. Daniel Fadrhonc.

Setkání se koná v pondělí 9. května 2016 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.


Těším se na Vaši účast.Ing. Michael C a n o v
starosta