Večer se starostou   

 


 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto třicátý druhý „Večer se starostou“ na téma

"Výstavba kogenerační jednotky aneb možnost snížení ceny tepla".

Firma E.ON a.s. projevila zájem postavit kogenerační jednotku v kotelně Střelecký vrch, což by v případě realizace znamenalo snížení ceny tepla.

Večera se zúčastní nejen zástupci firmy investora E.ON a.s., ale též dodavatele tepla firmy VE s.r.o.

Odborným garantem večera je tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála a vedoucí OVÚS MěÚ pan Martin Janoušek.

Vzhledem k tomu, že realizace záměru je podmíněna uzavřením trojstranné smlouvy s městem (E.ON a.s. + VE s.r.o.), dovoluji si na toto téma pozvat všechny členy zastupitelstva města a samozřejmě všechny občany či zástupce organizací napojené na rozvod dálkového vytápění (Střelecký vrch, sportovní hala TJ Spartak, školská zařízení a DPS v Revoluční ul. a Turpišově ul. atd.).

Setkání se koná v pondělí 7. prosince 2015 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.
 

Ing. Michael C a n o v
starosta