Večer se starostou   

 


Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto třicátý „Večer se starostou“ na téma

„Víska“, který se bude zabývat vším, co je důležité pro obyvatele této části Chrastavy.

Odbornými garanty večera jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála a vedoucí ORM Mgr. Jakub Dvořák.

Setkání se koná v pondělí dne 26. října 2015 od 17:00 hodin přímo ve Vísce (u Šormů).
Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael C a n o v
starosta