MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 485 14 3 310 fax: 485 14 3 344 

Večer se starostou

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na třináctý Večer se starostou pořádaný na téma

politika města v sociální oblasti

Odborným garantem večera je vedoucí odboru pro záležitosti občanů paní Hana Chlumová Urbanová.
Setkání se koná ve středu dne 5. 5. 2004 od 17.00 hodin ve školní jídelně, Turpišova ul. 407, Chrastava.
Těším se na Vaši účast.

Chrastava 23. 4. 2004
Ing. Michael C a n o v, starosta