MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  18. září  2014

Večer se starostou 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto dvacátý první „Večer se starostou“ na téma

"Pamětní knihy, kroniky a fotografie".

Setkání se koná ve středu dne 8. října 2014 v čase od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty na radnici, kdy si všichni zájemci v uvedeném časovém rozpětí budou moci prohlédnout tři unikátní pamětní knihy (první od roku 1938), dvě kroniky (od roku 1989) a řadu alb s dávno zapomenutými fotografiemi.

Odborným garantem večera je kronikářka města paní Libuše Junková.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 
Ing. Michael Canov, starosta