MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  7. dubna 2014

Večer se starostou

Vážení spoluobčané,

 dovoluji si Vás pozvat na sto sedmnáctý „Večer se starostou“ na téma

"Splní se panu řediteli jeho sen?"

Ředitel školy Mgr. Bc Aleš Trpišovský a s ním zřejmě i celý jeho pedagogický i nepedagogický sbor již léta touží nejen po rekonstrukci, ale především po rozšíření (přístavbě) budovy školy ve Školní ulici natolik zásadní, že škola bude moci zredukovat počet užívaných budov. K tomu je ovšem zcela nezbytné získat velmi výraznou dotaci (nejvyšší v historii města). Existuje alespoň teoretická šance jí získat? A odkud?

A pokud se ten zázrak podaří, co pak dále s opuštěnou budovou v  Revoluční ulici? Je správné ji v takovém případě pronajmou nadále jako školní zařízení? Je správné umožnit v Chrastavě vznik střední školy? Je správné podporovat ideu Jednoty bratrské, která ji chce založit a provozovat?

Jako hosté pozvání přijali: ředitel ZŠ Chrastava Mgr. Bc. Aleš Trpišovský a kazatel Jednoty bratrské ThMgr. Šimon Dvořák.

Odbornými garanty večera pracovníci ORM MěÚ Chrastava Mgr. Jakub Dvořák a Ing. Lenka Míšková.

Setkání se koná ve středu dne 11. června 2014 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice.

 

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v - starosta