MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  21. února 2014

Večer se starostou

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto patnáctý „Večer se starostou“ na téma

"Dotované domovní čistírny odpadních vod".

Zájemci o výstavbu domovní čistírny odpadních vod z řad majitelů rodinných domů, které nejsou připojené na obecní kanalizaci, zde mohou získat informace zejména o:

1) různých způsobech čištění odpadních vod,

2) postupu přípravy a schvalování stavby domovní ČOV,

3) předpisech, kterými se schvalování a provoz domovních ČOV řídí,

4) možnosti zvýhodněné dodávky domovních ČOV,

5) možnosti účelové dotace od města Chrastava z Fondu voda (v historické

zástavbě především v okrajových částech města).

Večeru se zúčastní odborníci z oboru (projektant vodohospodářských staveb, zástupci regionálního výrobce ČOV, stavební inženýr), kteří budou připraveni odpovědět na Vaše dotazy.

Odborným garantem večera je tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála.

Setkání se koná v pondělí dne 7. dubna 2014 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v - starosta

videopozvánka:  ...zde