MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  21. února 2014

Večer se starostou

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto čtrnáctý „Večer se starostou“ na téma

"DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SEPPU".

V říjnu 2013 koupilo město Chrastava budovu někdejšího skladu nábytku SEPP. Připravili jsme proto prohlídky této budovy. Vstup do budovy bude umožněn pouze osobám starším 18 let a pouze na vlastní nebezpečí. Poslední prohlídka proběhne v 16:30 hodin.

Odbornými garanty večera jsou Ing. Miroslav Chvála, Mgr. Jakub Dvořák, paní Libuše Mlynářová a pan Petr Bezvoda.

Setkání se koná v pondělí dne 17. března 2014 od 15:00 hodin u budovy SEPPU.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v - starosta

video TV Chrastava