MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  13. listopadu 2013

Večer se starostou

  

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sto jedenáctý „Večer se starostou“ na téma

 

"Otevření klubu Trojlístek".

 

Srdečně zvu především (ale nejen) naše seniory na otevření klubu „Trojlístek“ v areálu DPS (na místě někdejší pojišťovny „Modrá pyramida“).

Klub „Trojlístek“ bude sloužit našim (nejen) seniorům. Rukodělné práce, kondiční cvičení, zpívání a další aktivity, tak má vypadat budoucnost tohoto klubu. A proč „Trojlístek“? I to se dozví návštěvníci a hosté tohoto večera, který začíná již v 15 hodin.

Za město Chrastava je garantem paní Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava.

Sraz účastníků se koná v pondělí dne 9. prosince 2013 v 15:00 hodin (přesně) před klubem „Trojlístek“ v Turpišově ulici, kdy bude klub slavnostně otevřen.

 Těším se na Vaši účast.

 

Ing. Michael C a n o v - starosta