Výjezdní zasedání a exkurze ve společnosti TERMIZO

TERMIZO

Dne 26. 11. 2004 se zaměstnanci městského úřadu zúčastnili výjezdního zasedání spojeného s exkurzí ve společnosti TERMIZO, a.s., jejímž bylo Město Chrastava zakládajícím členem a dosud vlastní celkem 8 akcií.
S provozem nás seznamoval ředitel společnosti pan Ing. Pavel Bernát a nutno dodat, že jeho výklad mnohým osvětlil dosud ne příliš jasný systém fungování spalovny.

Nyní něco ke společnosti:
Spalovna je jedna ze tří v ČR, je z nich nejnovější a co do technologie nejmodernější. Liberečtí architekti Janoušek a Šonský zvolili pro realizaci stavby odvážnou a výraznou koncepci, které vévodí dvě prosklené věže. Jedna prochází středem stavby a druhá věž, bližší třídě Dr. M. Horákové, otvírá pohledu 22 metrů vysokou pračku, která čistí spaliny z kotle. Kvalita a estetická úroveň spalovny byla dne 6. 10. 2000 oceněna udělením ocenění stavby roku 2000, tzv. stavební Oskara - "Za vytvoření objektu pro náročnou průmyslovou funkci při dodržení přísných podmínek ekologických a dopravních, na vysoké architektonické úrovni a s citem pro začlenění do organizmu města".
Kapacita zařízení je 96 000 tun spáleného odpadu ročně s dodávkou tepla více než 600 000 GJ. Toto množství tepla představuje téměř třetinu celkových ročních dodávek sousední liberecké teplárny. Spalovna je proto důležitým náhradním zdrojem tepla pro Liberec. Energie ve spalovně vyrobené páry pohání i turbínu, jejíž generátor dodává cca 6 000 Mwh do rozvodné sítě Severočeské energetiky. Spalovna ušetřila v roce 2002 energetickým využitím 96 580 tun odpadu přibližně 64 000 tun hnědého uhlí nebo 17 000 tun mazutu, jež by se muselo na výrobu stejného množství spálit. Jen pro názornost - jde o 128 vlaků po 20 vagónech plně naložených uhlím nebo 34 vlaky po 20 cisternách s mazutem.
Kvalita vyčištěných spalin je kontinuálně měřena na výstupu z komínu, podle potřeby tak lze aktuálně upravovat množství dávkovaných čistících chemikálií. Všechny současné zákonné emisní limity podle legislativy ČR jsou podle těchto analýz s velkou rezervou plněny. Právě pro tento velmi účinný způsob čištění spalin vystupuje z jednoho komína bílý oblak vodní páry 60 °C teplé. Nejedná se tedy o prach a dým, ale o vyčištěné spaliny nasycené vodní parou z pračky plynů. Srovnatelné kvalitní čištění spalin nemá žádný zdroj tepla v libereckém regionu, o kvalitě spalin z lokálních topenišť ani nemluvě.

Pro bližší informace Vás upozorňujeme na internetové stránky společnosti: www.termizo.cz

Ivana Loučková, Zita Václavíková

Starosta Chrastavy Ing. Michael Canov si prohlíží technologické zařízení ve spalovně TERMIZO TERMIZO - velín
Zaměstnanci Města Chrastavy s ředitelem TERMIZA Ing. Pavlem Bernátem Starosta Chrastavy Ing. Michael Canov s ředitelem TERMIZA Ing. Pavlem Bernátem
TERMIZO - technologické zařízení TERMIZO- technologické zařízení
TERMIZO Z komína vystupuje bílý oblak vodní páry 60 °C teplé