Navýšení dotace pro přístavbu nové školní jídelny o další 4 mil. Kč 

Nad rámec původních předpokladů a současně nad rámec původně schválené položky ve státním rozpočtu přidělilo (v pátek dne 2. července 2004) ministerstvo financí na naši žádost na přístavbu školní jídelny další 4 milióny korun českých. Výše poskytnuté dotace tak na akci v celkové hodnotě 40 mil. Kč vyšplhala na konečných 33 mil. Kč (8 mil. v roce 2003, 15 mil. původní výše dotace v roce 2004, 6 mil. první navýšení, 4 mil. druhé navýšení). 
Jídelna bude postavena do konce roku 2004 a první strávníky přijme v prvních měsících roku 2005. 

Ing. Michael Canov - starosta Chrastavy