Rozloučení se "školáky"

Ve středu 29. 6. 2005 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Chrastavě rozloučení s dětmi, které odcházejí v září do 1. třídy základní školy.

Pro děti, jejich rodiče i pro učitelky to byl velký den, neboť takto slavnostní rozloučení za přítomnosti pana starosty Ing. Michaela Canova proběhlo pro děti z mateřské školy Chrastava, pracoviště v Nádražní ulici poprvé.

Na úvod vystoupily s kulturním programem děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Zuzany Živnůstkové. Jejich vystoupení bylo velice milé a navodilo slavnostní atmosféru, která panovala i při loučení s dětmi. Děti dostaly na památku hezkou knížku a kytičku. Pan starosta i paní učitelky popřáli rodičům hodně trpělivosti a dětem šťastný vstup do velkého světa školáků. 

Bc. Helena Hochmanová