Slavnostní otevření nové školní jídelny

Ing. Michael CanovIng. Libor JežekMgr. Ing. Michal KrausMiloslava ŠírováZuzana Bolkovcová

Slavnostní otevření nové školní jídelny se uskuteční v pondělí dne 24. ledna 2005 od 16.00 hodin. Nejčestnějším z řady pozvaných hostů je místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR pan Mgr. Ing. Michal Kraus. Pan Kraus navrhnul a dokázal prosadit v rozpočtovém výboru parlamentu a posléze při schvalování rozpočtu v parlamentu na roky 2003 až 2004 dotaci na výstavbu školní jídelny v celkové výši 33 mil. Kč ve čtyřech krocích (2003 – 8 mil., 2004 – 15 mil., navýšení 6 mil., další navýšení 4 mil.). Pan poslanec Michal Kraus je sice poslancem za Liberecký kraj, nicméně s Chrastavou nemá žádnou bližší vazbu a starosta Chrastavy je z politické strany z jiné části politického spektra. Přesto to byl právě on, kdo se jedinečným a rozhodujícím způsobem zasadil o zajištění dotace v celé výše uvedené výši. S pokusem o humornou nadsázku lze konstatovat, že profesní spojení dvou chemických inženýrů z pardubické VŠCHT bylo silnější než politické zařazení.
Dalším velmi čestným pozvaným hostem je člen rozpočtového výboru PČR pan Ing. Libor Ježek. Ten dokázal zajistit přes rozpočtový výbor a parlament schválení 8 mil. pro školní jídelnu již na rok 2002 (která však nemohla posléze být pro tehdejší podmínky dané ministerstvem čerpána) a podporoval v rozpočtovém výboru kroky pro zajištění dotace na léta 2003 až 2004.
Pozvaných hostů na slavnostní zahájení provozu nové školní jídelny spojeného i s malým kulturním programem bude pochopitelně mnohem více, včetně všech bývalých zaměstnanců školní jídelny, zástupců učitelů a v neposlední řadě i firmy Syner s. r. o., která krásnou stavbu nové jídelny realizovala a též firmy Invest s. r. o., která prováděla stavební dohled. Přítomna bude též jedna nenápadná paní, která řešila po celou dobu výstavby za město spousty zásadních záležitostí i miliónů maličkostí. Ta paní se jmenuje Zuzana Bolkovcová a věřte, že si zaslouží za svoji mravenčí nekonečnou práci hluboce smeknout klobouk.
A co otevření nové školní jídelny znamená pro ty, jimž je určena, totiž pro školní děti? 
Ředitelka školní jídelny paní Miloslava Šírová na výdej obědů sestavila na 25. ledna 2005 zcela speciální tým kuchařek a kuchtíků ve složení: Alena, Renata, Aleš, Miloslav a Michael. Že nevíte, kdo to je? Nevadí, rozluštění tajenky bude právě 25. ledna 2005.

Ing. Michael Canov – starosta města


  :: Slavnostní otevření školní jídelny v roce 2005