Slavnostní otevření školní jídelny

Dne 24. 1. 2005 proběhlo slavnostní otevření nové školní jídelny Chrastavě. Zúčastnilo se ho několik významných hostů, kteří se velkou měrou podíleli na její výstavbě a dále bývalí a současní zaměstnanci školní jídelny, pedagogové a zaměstnanci města.
V 16.00 hodin poslanec PČR Ing. Libor Ježek, představitel firmy SYNER, spol. s r. o. Ing. Jiří Urban a starosta města Ing. Michael Canov přestřihli pásku.
Po slavnostním přípitku starosta města seznámil přítomné hosty s historií tohoto druhu stravování v Chrastavě vůbec, ale hlavně se věnoval budově školní jídelny, a to co předcházelo její výstavbě, samotné výstavbě, jaké překážky se musely překonávat, aby se mohl konat tento, pro Chrastavu, jistě významný den.
Starosta města dále předal slovo poslanci PČR Ing. Liboru Ježkovi a zástupci firmy SYNER, spol. s. r. o. Poté se ujal slova opět starosta města, který poděkoval firmě INVEST a jejím představitelům Ing. Jitce Bradáčové, Ing. Lumíru Sochorovi a referentce investičního oddělení MěÚ paní Zuzaně Bolkovcové. Na závěr této úvodní části celého večera předal starosta města slovo ředitelce školní jídelny paní Miloslavě Šírové, které zároveň předal klíč od nové školní jídelny.
Následoval koncert pro hosty. Vystoupilo liberecké salonní sexteto, jehož uměleckým vedoucím je pan František Bulva. Sólisty byli pan Jiří Nerad, paní Ivana Koupilová a Nikolaj Višňakov. Nechyběl ani přednes veršů v podání Mgr. Ivana Žáka. Hosté slyšeli ukázky z děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Franze Lehára a G. Verdiho.
Po 45 minutovém koncertu pozval starosta města přítomné hosty k neformální diskusi spojené s malým občerstvením. K poslechu hrála hudební skupina WOKO, která dotvořila již takto příjemnou atmosféru večera. 

I.L. a Z.V.

Videoklip k otevření ŠJ

Malá fotogalerie:

Pásku stříhá starosta města Ing. Michael Canov, poslanec PČR Ing. Libor Ježek a představitel SYNERu Ing. Jiří UrbanStarosta města Ing. Michael Canov uvádí poslance PČR Ing. Libora Ježka a představitele SYNERu Ing. Jiřího Urbana do nové ŠJ
Poslanec PČR Ing. Libor Ježek se zapisuje do kroniky města
Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení