V Nádražní ulici konečně jasné světlo na konci tunelu

Rozvodněné kanály v Nádražní ulici

Po letech urgencí se spojenými silami občanů v Nádražní ulici a vedení města Chrastavy podařilo získat nadějný příslib na zásadní řešení zcela nevyhovujícího stavu splaškové a dešťové kanalizace v Nádražní ulici.

Vyplývá to z dopisu generálního ředitele SčVK ze dne 2. 9. 2004, z něhož citujeme:
“Situace vyžaduje jednoznačné koncepční řešení podložené měřením a příslušnými průzkumy a samozřejmě i určité nemalé investiční náklady. Mohu Vám oznámit, že na včerejším jednání s GŘ SVS a. s. se podařilo najít shodu v dalším postupu a příslib uvolnění patřičných finančních prostředků na tuto investici. Ještě v letošním roce bude zahájena příprava a průzkumy s cílem dokončit provedení potřebných stavebních prací nejdéle v roce 2006.”
Věříme slovům generálního ředitele SČVaK a doufáme, že celá situace bude posouzena a vyřešena z odborného hlediska ku prospěchu všem.

Miroslava Karlíková za občany Nádražní ulice
Ing. Michael Canov, starosta