P O L I C I E České republiky
Okresní ředitelství Liberec
Kancelář ředitele
Preventivně informační skupina
Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Liberec 28. dubna 2005

Tisková zpráva ke kriminalitě ve městě Chrastava

V libereckém okrese se o bezpečnost občanů stará celkem 12 obvodních oddělení – Český Dub, Frýdlant, Hejnice, Hodkovice, Hrádek, Chrastava, Liberec-město, Liberec Vápenka, Nové Město pod Smrkem, Ruprechtice, Vesec a Vratislavice.
Nejzatíženějším obvodním oddělením, co do počtu spáchaných trestných činů, se bezesporu řadí obvodní oddělení Liberec město, které za celý loňský rok řešilo 1 864 trestných činů, od počátku tohoto roku do konce března pak 426 trestných činů.
Obvodní oddělení policie v Chrastavě se s ohledem na celkovou kriminalitu v zatíženosti trestnou činností řadí až na sedmé místo z celkového počtu dvanácti obvodních oddělení. Za celý rok 2004 se tamní policisté potýkali s 320ti trestnými činy s objasněností 52,19 %. Policisté celkově za loňský rok objasnili 167 trestných činů.
V celkovém nápadu kriminality se nejvíce projevuje majetková trestná činnost – celkem 239 případů. V tomto čísle je zahrnuto 115 případů krádeží vloupáním (např. do bytů, rekreačních objektů, obchodů, atd.) a dále pak 118 případů tzv. krádeží prostých, z toho např. 37 případů krádeží vozidel, 27 případů krádeží věcí z vozidel.
Deliktů násilného charakteru řešili chrastavští za celý loňský rok celkem 24, z toho 12 úmyslných ublížení na zdraví a tři loupežná přepadení. Všechny tyto případy se policistům podařilo 100% objasnit, jakož i tři oznámená znásilnění.
Nyní za právě uplynulé tři měsíce roku 2005 zaevidovali chrastavští policisté 78 trestných činů, z nichž bylo 56 objasněno – tedy téměř 72 %.
V porovnání s jinými obvodními oddělení ve městě Liberci lze konstatovat, že v žádném případě nejde o znepokojující stav. I nadále se policisté nejvíce potýkají s kriminalitou majetkovou – kdy od ledna do března nahlásili občané 40 činů majetkového charakteru. Nejvíce jsou v tomto čísle zastoupeny krádeže vloupáním – celkem 21 s objasněností 38 %. Takzvaných krádeží prostých, které jsou rovněž zahrnuty do majetkové kriminality, evidovali policisté do konce března 18, z toho čtyři krádeže vozidel a stejný počet krádeží věcí z vozidel.
V tomto směru – při páchání majetkové trestné činnosti – se policisté velmi často setkávají s recidivním jednáním sociálně slabých a méně přizpůsobivých občanů, kteří přechodně pobývají v ubytovně ”Kovák”.
Ti se zhruba z jedné poloviny podílejí na majetkových deliktech, k nimž v Chrastavě dochází. Díky dobré místní znalosti však policisté dokáží i v tomto směru situaci řešit.
Za tři měsíce roku 2005 řešili policisté v Chrastavě 8 násilných trestných činů se 100% úspěšností objasnění. Konkrétně řešili jeden případ vydírání a nebezpečného vyhrožování, čtyři úmyslná ublížení na zdraví a dvě loupežná přepadení.
Rovněž u obou loupeží kriminalisté do tří dnů odhalili pachatele. V prvním případě fyzicky napadli neznámí útočníci ve Hřbitovní ulici 63letou ženu a uloupili jí kabelku. Ženu přitom zranili a ta musela být ošetřena lékařem a následně pobývala v pracovní neschopnosti. Kriminalisté dva pachatele, kteří loupež spáchali, odhalili a dopadli dva dny po tomto činu.
Druhá loupež se stala 1. dubna 2005. Nezletilému chlapci vyhrožovala neznámá dívka fyzickou újmou, pokud jí nevydá peněženku, v níž se nacházelo 13 korun. I v tomto případě kriminalisté případ velmi rychle objasnili a zjistili, že se trestného činu dopustila teprve 17letá dívka.
Policisté se v Chrastavě rovněž zabývali případem pohřešování 52letého Pavla Dvořáka. Ten byl naposledy spatřen 18. března 2005, kdy navštívil jako každý pátek místní restauraci. Domů z ní se však již nevrátil a proto se rodina obrátila se žádostí o pomoc na policisty.
Ti neprodleně zrealizovali pátrací akci a do 13. dubna 2005 jich uspořádali dalších devět, a to za přispění kriminalistů, městské policie, vodní a potápěčské záchranné služby, pomohli i občané a v jednom případě pomáhal policistům pátrat i vrtulník Letky MV.
13. dubna 2005 jsme obdrželi informaci od policistů z Polské republiky o nálezu mrtvého těla v řece Nise. Podle popisu se mělo jednat právě o Pavla Dvořáka, což také potvrdila rodina pohřešovaného muže. Jak uvedl polský lékař, neshledal na těle Pavla Dvořáka žádné známky násilí a rovněž nezjistil zavinění cizí osobou. Jako příčinu smrti určil utonutí.
Občané Chrastavy nemusejí mít žádné obavy z narůstajícího počtu kriminálních činů, neboť situace se nijak dramaticky nezměnila. V případě, že by docházelo k vážnějším problémům, policisté v Chrastavě mají dostatek kompetencí a opory v ostatních složkách policie (jako například služba kriminální policie a vyšetřování), aby dokázali situaci profesionálně a rychle řešit.
plk. JUDr. Miroslav Dvořák, ředitel OŘP Liberec