Návštěva u pana poslance Ing. Michala Krause

Návštěva u poslance Ing. Michala KrauseNávštěva u poslance Ing. Michala KrauseNávštěva u poslance Ing. Michala Krause

Dne 21. 3. 2005 jsme společně s panem starostou Ing. Michaelem Canovem a panem místostarostou Miloslavem Pilařem navštívili pana poslance Ing. Michala Krause v kanceláři ČSSD v Liberci.
Protože se pan poslanec nemohl účastnit otevření nové jídelny, požádali jsme ho, aby se nyní dodatečně podepsal do kroniky města. Pan poslanec nám vyhověl a připsal i malé věnování pro obyvatele a strávníky Chrastavy. Poděkovali jsme za pomoc, protože bez jeho pomoci bychom těžko získali tak krásnou a toužebně očekávanou jídelnu. Ještě jednou děkujeme.

Miloslava Šírová - ředitelka ŠJ