MĚSTO CHRASTAVA

v souladu s § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2003 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností při konkurzním řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce

ředitele
Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228,
okres Liberec - příspěvkové organizace

Požadujeme:

Nabízíme:

K přihlášce přiložte:

Přihlášky zasílejte nejpozději do 27. 2. 2004 na adresu: Městský úřad Chrastava, Ivana Loučková, tajemník konkurzní komise, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava.

Případné další dotazy na tel. č. 48 514 32 16 - I. Loučková nebo místostarosta města M. Pilař

V Chrastavě dne 15. 12. 2003

Ing. Michael Canov, starosta města