Město  C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2010

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

 

V roce 2010 byly podány u Městského úřadu v Chrastavě celkem 4 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Počet podaných žádostí                     4

Počet vyřízených žádostí                    4

Počet podaných odvolání                    -

Počet odmítnutých žádostí                   -

Sankce za nedodržování zákona          -

Počet odložených žádostí                     -

 

Žádosti byly vyřizovány takto:

Žádost přijata dne 22. 2. 2010, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se vydaných stavebních povolení, územních rozhodnutí) - vyřízena.

Žádost přijata dne 8. 11. 2010, postoupena Odboru Kancelář starosty (informace týkající se konání/nekonání místního referenda) – vyřízena.

Žádost přijata dne 3. 12. 2010, postoupena Společenskému klubu, webmaster (informace týkající se webové prezentace, propagace obce) – vyřízena.

Žádost přijata dne 14. 12. 2010, postoupena Odboru rozvoje, dotací a správy majetku (informace týkající se investičních plánů a stavebních projektů pro rok 2011) - vyřízena.

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

 

Schváleno Radou města Chrastava dne 31. 1. 2011.

 

Vypracovala: Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty