Návštěva, na kterou nelze zapomenout

Návštěva, na kterou nelze zapomenout

Fotogalerie... 

Eichstätt-německé partnerské město, s kterým se bratří Chrastava. Mnohý z nás to ví, ale na vlastní oči jej viděl málokdo.
Proto se ve dnech 14.-15.června vydala výprava zájemců z řad pedagogů a správních zaměstnanců zdejší základní školy do tohoto bavorského městečka. Datum nevybrala hlavní organizátorka, paní zástupkyně Irena Lejsková, která sem jezdí s dětmi z naší školy na výměnné zájezdy, náhodou. V tyto dny slavilo město 1 100 let od svého založení.

Zájezd měl pestrý program. Cestou tam jsme se nechali okouzlit památkami Regensburgu (Řezno) a pak hurá do Eichstättu.
Odpoledne proběhla prohlídka překrásného historického centra. Dojem byl ještě umocněn tím, že v rámci oslav se tato část proměnila ve středověké tržiště. Jako bychom se pomocí stroje času dostali do této minulosti. Na ulicích a náměstích jsme se setkávali s obyvateli, mladými i staršími, v dobových krojích, mohli jsme se ve stáncích seznámit s místní rukodělnou výrobou, zúčastnit se soubojů a her, hrát s kejklíři...Všude plno spokojeně bavících se lidí. Navečer nás přijal sám pan starosta a část radních.
Nedělní dopoledne bylo vyplněno návštěvou místního hradu s botanickou zahradou a Jurským muzeem, plným zajímavých zkamenělin. Odtud jsme se vydali na procházku s nádherným výhledem na město.

Odpoledne nás čekalo něco,co většina z nás prožila poprvé. Součástí oslav byl průvod městem, ve kterém tamější lidé v historických oblecích předváděli různé etapy dějin Eichstättu. I my jsme se na přání starosty zúčastnili v čele průvodu se zdejšími radními tohoto defilé jako zástupci partnerského města. Pro zajímavost pár čísel o tomto průvodu: 49 krojovaných složek v počtu 3 000 účastníků, 10 000 diváků na chodnících, naše cesta v průvodu trvala 37minut, celkově pochodoval průvod 2 hodiny.Pak už následovalo rozloučení s tímto půvabným městem a jeho slavnostmi.

Kdyby nás cestou zpět nezarmoutila zpráva o prohře českých fotbalistů na Euru 2008, nemohli bychom tomuto zájezdu vytknout žádnou chybičku. Velký dík na tomto úspěchu měla i paní zástupkyně I.Lejsková, která vše perfektně připravila, za což jí děkujeme.

E. Kašková