Město C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2007

(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2007 byly podány u Městského úřadu v Chrastavě celkem 2 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí 2
Počet vyřízených žádostí 2
Počet podaných odvolání -
Počet odmítnutých žádostí -
Sankce za nedodržování zákona -

Žádosti byly vyřizovány takto:

  1. Žádost přijata dne 21. 5. 2007, vyřizoval odbor Kancelář starosty (informace týkající se ukončení nájmu části pozemku č. 13/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Chrastava I).
  2. Žádost přijata dne 31. 10. 2007, postoupena Odboru výstavby a územní správy (informace týkající se výstavby objektu čp. 28 v obci Nová Ves – zahájení, dokončení).

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadu v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.
Schváleno Radou města Chrastava dne 28. 1. 2008.

Vypracovala:
Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty