Slavnostní otevření výstavy partnerského města Lwówek Śląski

Slavnostní otevření výstavy partnerského města Lwówek Śląski

Fotogalerie

V červnu loňského roku uzavřelo naše město partnerství s polským městem Lwówek Śląski. Dá se říci, že jsme ihned navázali velice přátelské vztahy a na obou stranách naplánovali akce, které se budou odehrávat jak na jejich, tak na naší straně. Několikrát proběhla společná porada a jako jedna z prvních akcí byla naplánována právě výstava o historii a současnosti polského partnera, aby se občané našeho města s Lwówkem Śląskim mohli blíže seznámit.

V pátek 11. ledna 2008 byla v prostorách Infocentra a Městského muzea slavnostně zahájena výstava partnerského města Lwówek Śląski. Výstava, která nám představuje historii, současnost i nejrůznější zajímavosti města Lwówek Śląski, byla instalována šestičlennou pracovní skupinou vedenou tajemníkem města panem Janem Serafinem. Expozice se nachází ve všech prostorách Městského muzea a galerie a je doplněna množstvím aktuálních propagačních materiálů v polském i českém jazyce.

Otevření výstavy proběhlo za účasti představitelů vedení partnerských měst v čele s oběma pány starosty Ludwikem Kaziówem a Ing. Michaelem Canovem. Po krátkých úvodních projevech a slavnostním přestřižení pásky bylo vedoucími kulturních složek obou měst oznámeno konání podobné výstavy o městě Chrastavě ve Lwówku Śląském v říjnu tohoto roku. Můžeme konstatovat, že se našim polským kolegům výstava velmi povedla a doufáme, že se vám, kteří ji shlédnete, bude také velice líbit. Výstava je otevřena denně včetně soboty a neděle od 9:00 do 12:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin do konce měsíce února.

Zita Václavíková, Magdalena Záhorová.