Výměnné pobyty žáků mezi Chrastavou a Eichstättem

První plány na uskutečnění bližší spolupráce základních škol v Chrastavě a v Eichstättu vznikly při návštěvě zástupců města Chrastavy v Německu v roce 2001. Spolupráci škol navrhli a podporují starostové obou měst Arnulf Neumeyer, Petr Medřický a Michael Canov. V Eichstättu byla jako nejvhodnější vybrána Teilhauptschule Schottenau, za organizaci jsou zodpovědní Klaus Sterner a Irena Lejsková. Nejprve jsme dvakrát uskutečnili zájezd žáků naší školy do Eichstättu, kdy jsme byli ubytováni v areálu Policejní školy. Naším cílem však bylo, aby se naše a německé děti poznaly lépe, a proto jsme usilovali o získání hostitelských rodin, které by děti na dobu pobytu přijaly. To se podařilo v roce 2003, kdy poprvé přijely děti z Německa do Chrastavy a byly tu ubytovány v rodinách. Od té doby uskutečňujeme výměnné pobyty pravidelně. Ten příští plánujeme uskutečnit ve školním roce 2008 - 2009.

Díky finanční podpoře obou měst můžeme realizovat výměnné pobyty, které mají  bohatý program a jsou pro naše žáky finančně dostupné. Umožní účastníkům poznat partnerské město a jeho okolí, školu, kulturu, místní zvyky a jídelníček, život v rodinách. Pro naše žáky znamená pobyt získání prvních zkušeností s praktickou komunikací v německém jazyce. Všichni účastníci prožijí několik dní mimo domov, v cizím prostředí, a to je pro ně velmi náročné. Během pobytu však získají nové přátele, nové zkušenosti a vždy odjíždějí domů plni krásných zážitků.

Přehled uskutečněných výměnných pobytů:

Termín Počet žáků

Některé zajímavé aktivity z programu

30. 6. – 5. 7. 2002
Eichstätt

22

- cestou prohlídka Regensburgu (při každé cestě)
- okružní prohlídka města Eichstätt (vždy)
- prohlídka Policejní školy, ukázky výcviku policistů

- večeře v pizzerii, v McDonald´s
- koupání na vyhřívaném koupališti
- setkání s chrastavskými rodáky, grilováním
- fotbalové utkání
- účast na slavnostech ve městě

22. – 26. 9. 2003
Chrastava

15

- cestou návštěva Prahy (při každé cestě)
- prohlídka Chrastavy (vždy)
- sportovní odpoledne, posezení u ohně na hřišti

- prohlídka Liberce, ZOO
- výlet lanovkou na Ještěd
- koupání v bazénu v Liberci

První návštěva německých dětí v Chrastavě před Führichovým domem (2003)

Termín Počet žáků Některé zajímavé aktivity z programu

9. – 14. 5. 2004
Eichstätt

15

- Juramuseum se zkamenělinami hrad Wilibaldsburg
- sportovní utkání ve škole

- exkurze do firmy na zpracování kamene
- jízda na lodičkách
- návštěva řecké restaurace

25. – 29. 4. 2005
Chrastava

15

- prohlídka Hasičského muzea, Führichova domu…
- účast na vyučovací hodině

- vystoupení romského tanečního kroužku
- diskotéka
- výlet na Ještěd, pak autobusem do Kryštofova Údolí
- návštěva ZOO, botanické zahrady
- cestou zpět návštěva Plzně

9. – 13. 5. 2005
Eichstätt

15

- setkání s rodáky v tradiční bavorské hospůdce
- ukázka lidových tanců v krojích
- bazén, lezecká stěna
- hledání zkamenělin ve vápencovém lomu
- Dunkelcafé – beseda se slepcem
- jízda lodí po Dunaji do kláštera Weltenburg

Společná jízda na raftech po Jizeře (2006)

Termín Počet žáků Některé zajímavé aktivity z programu

16. – 20. 10. 2006
Chrastava

15

- výlet do Jizerských hor na rozhlednu Královka
- bobová dráha v Janově nad Nisou
- zámek Sychrov

- Malá Skála – výstup na skalní hrad
- jízda na raftech
- cestou do Německa prohlídka Chebu

1.– 25. 5. 2007
Eichstätt

15 - návštěva italské restaurace
- prohlídka radnice v Eichstättu
- účast na vyučovací hodině
- výlet do Mnichova, návštěva Deutsches Museum
- bavorské lidové tance
- zážitkové lesní centrum
- Figurenfeld – sochy v přírodě

Aktivity v zážitkovém lesním centru nedaleko Eichstättu (2007)Chrastaváci zkoušejí bavorské lidové tance (2007)