Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva kraje

Starosta města Chrastava dle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  oznamuje:

1.   Volby do  zastupitelstva kraje se uskuteční:

17. 10. 2008  - 14:00 - 22:00 hodin

18. 10. 2008  - 8:00 - 14:00 hodin

2.      Místem konání voleb:

v okrsku č. 1

je budova Městského úřadu, velká zasedací místnost, nám. 1. máje 1, Chrastava

pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní,  Polní, Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

 v okrsku č. 2

je malý sál školní jídelny, Turpišova 343, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. máje, Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého

v okrsku č. 3

je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární

v okrsku č. 4

je budova bývalého "S-klubu", nyní restaurace, Střelecký vrch 709, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská

v okrsku č. 5

je budova knihovny Vítkov 33, Chrastava,

pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

4.  Každý volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.

 V Chrastavě dne 1. 10. 2008

  Ing. Michael  C a n o v - starosta