Získána dotace na rekonstrukci školní tělocvičny v budově na nám. 1. máje

Získána dotace na rekonstrukci školní tělocvičny v budově na nám. 1. máje

Na přiložených fotografiích je zdokumentovaný stav před rekonstrukcí...

Při realizaci akce rekonstrukce budovy školy na nám. 1. máje jsme byli limitováni tou skutečností, že dle pravidel (podle kterých postupuje rozpočtový výbor PS PČR) maximální dosažitelná výše dotace činila 15 mil. Kč. Z důvodu, aby byl tzv. vlastní podíl (tzn. část, kterou financuje město) pro město ekonomicky snesitelný, nebyla na počátku do rekonstrukce školy zahrnuta rekonstrukce její tělocvičny. 

V průběhu samotné rekonstrukce školy jsme pochopitelně usilovali jak o navýšení přiznané státní dotace na již schválený rozsah akce (podařilo se o 2,5 mil. Kč z původních 15 mil. na výsledných 17,5 mil. Kč, čímž se o totéž zmenšil vlastní podíl), tak o doplnění rekonstrukce tělocvičny do celé akce za podmínky navýšení dotace. To se nám bohužel nepodařilo a tak byla zrekonstruovaná škola zkolaudována bez rekonstrukce tělocvičny. 

Ve svém úsilí jsme ale neustávali ani po lednové kolaudaci školy a tak se nám nakonec v pondělí dne 21. 7. 2008 podařilo získat dotaci na rekonstrukci tělocvičny (coby samostatnou akci) v maximální možné výši 90 % uznatelných nákladů, tj. 3,6 mil. Kč. Celkové náklady města, včetně tzv. neuznatelných nákladů, činí 0,5 mil. Kč. Pokud vše půjde dle plánu, měla by být kompletní rekonstrukce tělocvičny hotova do konce října letošního roku.

V Chrastavě dne 21. 7. 2008
Ing. Michael Canov - starosta


Reportáž televize RTM (od 3:17):

http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-1904.html