Památník vojákům Rudé armády

Památník vojákům Rudé armádyPamátník vojákům Rudé armádyPamátník vojákům Rudé armádyPamátník vojákům Rudé armády

 

Ruská federace se zajímá o to, jak jsou udržovány památníky obětem 2. světové války z řad vojáků Rudé armády na území České republiky. Z tohoto důvodu navštívil ve čtvrtek dne 24. dubna 2008 Chrastavu obchodní rada Ruské federace v  České republice PhDr. Grigorij Sarišvili. Navštívil chrastavský hřbitov, kde jsou pochováni tři vojáci z řad Rudé armády, kteří zde položili život v květnu roku 1945 a na počest těchto rudoarmějců (jejichž jména neznáme) je zde umístěn i pomník.

Poté pan obchodní rada krátce navštívil naší radnici. Byl jsem potěšen, že ocenil, že v Chrastavě je památník udržovaný velmi pěkně. V dalším rozhovoru jsem panu obchodnímu radovi alespoň slovem Chrastavu představil.

Pan Sarišvili mě při této příležitosti informoval, že pokud by měl kdokoli z místních podnikatelů či představitelů v Chrastavě působících podniků zájem o navázání obchodní spolupráce s podnikateli či podniky z Ruské federace, může se na něho přímo obrátit.

Tímto tedy tuto informaci zveřejňuji s tím, že kontakt na pana obchodního radu je tel. 224 311 267 (mobil: 739 039 016), mailto:rustorg@volny.cz .


V Chrastavě dne 25. 4. 2008
Ing. Michael Canov