Získána dotace na školní dvorek

Dotace na školní dvorek

 Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (jehož je Chrastava členem) získal v rámci programu POV DT 7 z grantového fondu Libereckého kraje dotaci v celkové výši 571,- tis. Kč na projekty „Rozšíření infrastruktury mikroregionu – manipulační a parkovací plochy.“ Město Chrastava z této dotace získalo podíl ve výši 220,- tis. Kč na (řečeno úřední mluvou) manipulační plochu u ZŠ nám. 1. máje, neboli na kompletní úpravu dvorku (jehož nevábný současný stav o to více vyniká vedle zrekonstruované školy). Získaná dotace přesahuje 50 % potřebných celkových nákladů akce (zahrnující mj. zavedení zámkové dlažby), které představují celkem 427 tis. Kč. Realizace akce proběhne ještě v letošním roce a bude jí provádět firma Precys s. r. o.

V Chrastavě dne 8. října 2008

Ing. Michael Canov