Dohoda s Bílým Kostelem nad Nisou

Dohoda s Bílým Kostelem nad Nisou

Fotogalerie

Město Chrastava uzavřelo s obcí Bílý Kostel nad Nisou “Dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro 6. až 9. ročník základní školy.” Dle dosavadních zvyklostí sice děti z Bílého Kostela navštěvovaly na druhém stupni chrastavskou školu. Nebyla to však zdaleka taková samozřejmost, jak by se mohlo na první pohled zdát. Na straně jedné pan ředitel byl oprávněn děti z Bílého Kostela nad Nisou z důvodu naplněnosti toho kterého ročníku odmítnout (a pouze zásluhou jeho osobní vstřícnosti se tak v minulosti nestalo), na straně druhé byl Bílý Kostel nad Nisou ze zákona nucen financovat i případnou docházku dětí jinam než do Chrastavy.

Uzavřená docházka tak dala spolupráci mezi Chrastavou a Bílým Kostelem nad Nisou v oblasti školství potřebnou právní formu. Ať se Bílokostelákům v naší škole líbí!

V Chrastavě dne 20. 2. 2008 Michael Canov