Chrastavské listy v pdf na webu města

Chrastavské listy v pdf na webu města

Již deset let od roku 1998 se archivují Chrastavské listy na webových stránkách města. Dosavadní archivace přes své plusy (možnost vyhledání archivních textů) měla jedno závažné minus. A sice, nejednalo se o dokonalou kopii vydaných papírových listů, ale o textové výtahy článků, kde chyběly veškeré obrázky a fotografie.

Nyní došlo k zásadnímu vylepšení a Chrastavské listy byly počínaje číslem 1/2008 dány na web ve formě pdf, která zachovává veškerou grafiku a Chrastavské listy si je možno v perfektní barvě nejen prohlížet, ale i stáhnout (je navíc zachována i možnost vyhledávání). Z důvodu, abychom nedělali sami sobě konkurenci, budou další čísla Chrastavských listů v pdf formátu dávána na web vždy s měsíčním zpožděním za klasickým papírovým vydáním.

Děkuji i touto formou pánům Ivanu Vydrovi a Ing. Jaroslavu Smolovi za výše popsané zdokonalení formy vydávání Chrastavských listů.

V Chrastavě dne 27. 5. 2008

Ing. Michael Canov


Chrastavské listy ve formátu pdf najdete zde...

Chrastavské listy