Krok špatným směrem aneb snížení počtu pracovníků VPP

Zřejmě každý z obyvatel města se občas potkává s partou pracovníků v oranžových vestách, kterak zametají ulice či vykonávají jiné úklidové práce ve městě. Jsou to tzv. vépépéčka neboli pracovníci vykonávající veřejně prospěšné práce. Nutno říci, že si tito lidé zasluhují ocenění. Ač pracovali vždy za mzdu blížící se minimální, tak dali přednost této práci před nicneděláním a bezpracným životem na sociálních dávkách. Ty se bohužel svojí výší minimální mzdě blíží a tudíž rozhodně k nízko ohodnocené práci nemotivují. Pro město byli VPP přínosem, pomáhali udržovat čistotu ve městě. Jejich financování zajišťoval v rozhodující míře Úřad práce v Liberci. Na jednoho pracovníka 9 tis. Kč/měsíc.
Do 30. 4. 2007 jsme ve městě VPP měli 12 (a léta předchozí obdobně) a stejný požadavek jsme měli i na další rok (1. 5. 2007 až 30. 4. 2008). Jaký byl náš šok, když nám byl na další období od Úřadu práce v Liberci přidělen počet poloviční, tj. šest. Po jednání přímo s vedoucími pracovníky Úřadu práce v Liberci nelze než konstatovat, že jeho pracovníci nejsou viníky vzniklého stavu. Naopak snažili se nám ve vzniklé situaci vyjít vstříc a po vyslechnutí našich argumentů nám počet VPP navýšili alespoň o jednoho, tj. na sedm.
Tím, kdo je nastalou situací dle mého názoru jednoznačně vinen, je Ministerstvo práce a sociálních věcí a potažmo vláda, neboť Úřad práce v Liberci obdržel na aktivní politiku zaměstnanosti (což kromě placení VPP představuje především pomoc podnikatelům při tvorbě nových pracovních míst) namísto loňských 30 pouze 20 mil. Kč a tudíž byl Úřad práce v Liberci (a pravděpodobně i další ÚP v celé ČR) donucen snížit počet VPP prakticky ve všech městech na polovic.
Co z toho plyne? Namísto podpory práce byť ve formě “pouhých” veřejně prospěšných prací, podpora života na sociálních dávkách v praxi. Jaký to rozdíl oproti politice někdejšího slovenského premiéra menšinové vlády Mikuláše Dzurindy, který před několika lety zásadně snížil sociální dávky na straně jedné, na straně druhé však starostům zajistil finanční podporu pro prakticky neomezený počet VPP. Holt pravicovou politiku netvoří slova, ale činy.

V Chrastavě dne 25. 4. 2007
Ing. Michael Canov starosta