Změna tajemníka MěÚ
Jindřicha Fadrhonce střídá Miroslav Chvála

Ing. Jindřich Fadrhonc Ing. Miroslav Chvála

Stavební inženýr Jindřich Fadrhonc ukončil téměř po osmi letech (1. 4. 1999 až 28. 2. 2007) své působení ve funkci tajemníka MěÚ v Chrastavě. Ing. Jindřich Fadrhonc, který na chrastavské radnici poprvé působil jako porevoluční místopředseda v roce 1990 (za předsedy JUDr. Otakara Letovského), během své osmileté praxe v roli šéfa úřadu odvedl pořádný kus profesionálně odvedené práce a za to mu patří velký dík.

Ing. Fadrhonc se sice pracovně rozloučil s Chrastavou, nikoli však s prací tajemníka. Již v prosinci 2006 vyhrál výběrové řízení na tuto funkci v Českém Krumlově, kde nastoupil na tento prestižní úřednický post 1. 3. 2007. Ať se Ti daří Jindřichu!

Lesní inženýr Miroslav Chvála pracoval ve vedoucích funkcích na Okresním úřadu v Liberci a v posledních letech na Magistrátu města Liberec. Stal se poměrně známým nejen se svojí specializací na životní prostředí, ale především svojí odborností i svojí zásadovostí. A taky odvážností, když se v roce 2004 pokusil o nemožné, a sice porazit v senátních volbách tehdejšího místopředsedu (a dnešního předsedu) Senátu.

Ing. Miroslav Chvála se ve výběrovém řízení na tajemníka MěÚ Chrastava v únoru 2007 v náročné konkurenci 11 uchazečů umístil u všech členů 5ti-členné výběrové komise na prvním místě. V souladu s názorem komise jsem pana Chválu po udělení souhlasu ředitele KÚ Libereckého kraje jmenoval dne 13. 3. 2007 s účinností od 1. 4. 2007 tajemníkem. Přeji novému panu tajemníkovi hodně elánu. Ať se Vám, pane Chvála, u nás pracuje dobře!

V Chrastavě dne 14.3.2007
Ing. Michael Canov, starosta