Chrastava – dostavba kanalizace

Dne 27.2.2007 se uskutečnilo jednání mezi městem Chrastava, Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Severočeskou vodárenskou společností a.s. ve věci dlouhodobého řešení kanalizace v Chrastavě.

Pro důležitost tohoto jednání je k dispozici jeho oskenovaný záznam.

V Chrastavě dne 28. 3. 2007 

Ing. Michael C a n o v - starosta


Chrastava – dostavba kanalizace - záznam
strana 1

strana 2,
strana 3,
strana 4