Mateřská škola zápolila s vichřicí

 

Mateřská škola zápolila s vichřicí

Následky vichřice - fotogalerie...

 
Vichřice, která řádila v noci z 18. na 19. ledna, způsobila v Chrastavě největší škodu na budově Mateřské školy v Luční ulici, které odtrhla povrchový plech střechy. Spadlý střešní plech se povaloval vedle školky jak zmuchlaný papír. Byl však již 19. ledna odstraněn a pobyt dětí byl obnoven po neděli. V současné době se již pracuje na obnově střešní krytiny. Děkuji tímto veřejně všem těm, kteří se podíleli na odstranění škod a neprodlené obnově alespoň částečného provozu školky. Především pak děkuji samotným zaměstnankyním v čele s vedoucí pracoviště paní Zdeňkou Novotnou a zejména s paní ředitelkou Bc. Helenou Hochmanovou, která veškeré potřebné činnosti s přehledem organizovala a zorganizovala. 

V Chrastavě dne 22. 1. 2007
Ing. Michael Canov starosta