Všechna  chrastavská školská zařízení dne 4. 12. 2007 v plném provozu

Chrastavské školy nestávkují

Ve všech  chrastavských školských zařízeních, tzn. v Základní škole Chrastava, v Mateřské škole Chrastava, ve Školní jídelně Chrastava a v Základní a Mateřské škole Vítkov v den celostátně vyhlášené jednodenní stávky dne 4. 12. 2007 probíhá výuka, výchova a stravování v plném rozsahu, a to na všech pracovištích. 

Jako starosta města sděluji, že jsem si plně vědom, že odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školství je - a to dlouhodobě – podhodnocené a nedosahuje zdaleka úrovně, kterou by si pracovníci ve školství zasloužili. Předpokládám, že jsou chrastavští pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci přesvědčeni o nutnosti navýšit finanční prostředky pro – a nejen – zajištění odpovídajícího platového ohodnocení. O to více si cením, že přes výše uvedené dne 4. 12. 2007 bude zajištěna ve všech chrastavských školských pracovištích v plném rozsahu výuka, výchova a stravování těch, co za problémy dospělých nemohou – tj. našich dětí.

Jako starosta města děkuji všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům našich školských zařízeních též za to, že svým přístupem umožnili i Městu Chrastava splnit jeho zákonnou povinnost, tj. zabezpečit povinnou školní docházku v základní škole a vzdělávání v posledním ročníku Mateřské školy.

V Chrastavě dne 3. 12. 2007 

Ing. Michael C a n o v
starosta